Sigrid M. Sundfær og Odd Arne Gundersen

14.04.2020

Sigrid M. Sundfær og Odd Arne Gundersen fikk en jente på Levanger Sykehus den 30. mars 2020. Jenta har fått navnet Aria Helene, og var 3560 g og 49 cm da hun kom til verden. Storesøsken er Oda, Ine, Victoria og Maria.
Nyfødt