Silje Malum og Vegard Aurstad Gjermstad

20.02.2020

Silje Malum og Vegard Aurstad Gjermstad ble foreldre til en liten gutt, Olve, den 3. februar. Han ble født på St.Olavs Hospital og var 3610 gram og 52 cm lang. Vi sender en hilsen til alle besteforeldre og familie i Steinkjer.
Nyfødt