Ragnhild Kjersheim Skogen og Andreas Moum

25.10.2019

Den 9. Oktober kom lille Olav til verden på Sykehuset Levanger. Han var 4080g og 52cm lang. Stolte foreldre er Ragnhild Kjersheim Skogen og Andreas Moum.




Nyfødt