Ana Marie Svenning og Anders Fordal

23.04.2019

Aksel Greger Svenning Fordal kom til verden 23. mars på Levanger Sykehus. Stolte foreldre er Ana Marie Svenning og Anders Fordal, Stjørdal. Storebrødre er Brage (2 år) og Isak (10 år).
Nyfødt